Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

KOMUNIKAT INFORMACYJNY RODO

Szanowni Użytkownicy,

 

Dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa na łamach niniejszej strony internetowej.

Administratorem Państwa danych osobowych, które mogą być przetwarzane na niniejszej stronie jest Barbara Sikora prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HairXtend Poland, adresem: ul. Puławska 233, lok. D3-D4, 02-715 Warszawa, NIP: 7161630129, REGON 432526733, tel. 518 400 772, adres e-mail: rodo@hairxtend.pl


Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia Ci korzystanie z strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu którym jest:
    1) zawarcie oraz wykonanie zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    2) ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    3) oferowanie Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    4) -realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
    1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
    2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:
    1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
    2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
    3) do usunięcia danych;
    4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
    6) do przenoszenia danych;
   7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne.
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem https://hairxtend.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html

pixel